Om Ljungbyhed Park

2009 tog Peab över Ljungbyhed Park före detta F5 området. 2020 överfördes parken till Annehem Fastigheter. Det är Ljungbyhed Park AB, ett dotterbolag till Annehem Fastigheter, som administrerar och utvecklar parken.

På kort tid har den före detta flygflottiljen förvandlats till en stimulerande plats för många slags verksamheter och planerna för framtiden är många.