Museum

Militärhistorisk museum

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum invigdes den 5 juni 1998. Då hade huvudbyggnaden, den gamla husarmässen från 1860-talet, genomgått en flerårig restaurering och återställts till det skick den var i på 1880-talet.

I husarmässen finns utställningar som främst visar arméförbandens verksamhet, utrustning och miljöer. Bibliotek och expedition inryms i en gammal expeditionsbyggnad, och i en intilliggande förläggning öppnades 2016 en ny avdelning, som visar flygets utveckling på Ljungbyhed.

Historik

Alltsedan slutet av 1600-talet har infanterister, dragoner och husarer övat på Ljungby och Bonnarps hedar. Under senare halvan av 1800-talet var detta en av Europas största militära exercisplatser, med uppemot 15 000 man och 8 000 hästar i rörelse, främst sommartid.

På Ljungbyhed stod också det svenska flygets vagga. Här gjorde Hjalmar Nyrop och Oscar Ask de första flygförsöken på våren 1910. Det skulle dock dröja till slutet av augusti samma år innan Hjalmar Nyrop lyckades komma i luften. Detta var första gången som ett svenskbyggt flygplan med svensk pilot flög i svenskt luftrum.

Åren 1915-1920 utbildades 101 civila och militära elever vid Thulins Flygskola - däribland Sveriges första kvinnliga pilot, Elsa Andersson. År 1926 fick Sverige ett självständigt Flygvapen och då startade också Flygskolkåren, sedermera Krigsflygskolan (F5), sin verksamhet. Totalt grundutbildades här 5200 blivande stridspiloter under åren 1926 – 1997. Den 30 juni 1998 avvecklades Krigsflygskolan. Därmed avslutades en mer än trehundraårig epok av militär verksamhet på Ljungbyhed.

Men det flygs fortfarande på Ljungbyhed, och det har det gjorts kontinuerligt sedan 1910. Därmed är Ljungbyhed världens näst äldsta flygplats, som fortfarande är i drift! (Äldst är College Park utanför Washington DC där man började flyga i augusti 1909.)

Läs mer på Musets hemsida >>>