Ledning

Jörgen Lundgren

Verkställande Direktör

Födelseår
1967

Anställd sedan
2020

Utbildning
Civilekonom

Tidigare befattningar
Vd Fastighets AB Norrporten, Vd Solnaberg Property AB, ledande befattningar inom Danskebank och Nordea.

Styrelseuppdrag
Ordförande Mäklarhuset, Ordförande Hedern Fastigheter AB samt ledamot Aros Bostadsutveckling AB.

jorgen.lundgren@annehem.se
+46 (0)76-843 05 08

Jan Egenäs

Chief Financial Officer

Födelseår
1962

Anställd sedan
2020

Utbildning
Civilekonom

Tidigare befattningar
Interim solution (Einar Matsson, SENS, JR Kvartersfastigheter, Oscar Properties), vd Swedavia Real Estate, CFO, Biträdande div Chef Arlanda Flygplats, Telia Overeseas AB.

Styrelseuppdrag
SDATS AB, Arlanda Shiphol Development Company.

jan.egenas@annehem.se
+46 (0)70-593 71 38

Adela Colakovic

Koncernredovisningschef

Födelseår
1988

Anställd sedan
2020

Utbildning
Ekonomie kandidat

Tidigare befattningar
Koncernredovisningsansvarig Ice Group ASA, koncernredovisningsekonom Boliden AB, financial controller Cision AB.

Styrelseuppdrag
Inga.

adela.colakovic@annehem.se
+46 (0)73-251 47 09

Viveka Frankendal

COO

Födelseår
1967

Anställd sedan
2021

Utbildning
Civilingenjör Lantmäteri

Tidigare befattningar
Fastighetschef Vincero, Affärsansvarig Newsec.

Styrelseuppdrag
Inga.

viveka.frankendal@annehem.se
070-243 77 50