Ledning

Monica Fallenius

Verkställande Direktör

Födelseår
1972

Anställd sedan
2022

Utbildning
Byggnadsingenjör

Tidigare befattningar
Fastighetsdirektör Svenska Handelsfastigheter, Affärsområdeschef Atrium Ljungberg och Fastighetschef Hemsö.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Korsbol koncernen.

Aktieägande i bolaget:
Monica Fallenius innehar 24 000 B-aktier i bolaget.

monica.fallenius@annehem.se
+46(0)70-209 01 14

Jan Egenäs

Chief Financial Officer

Födelseår
1962

Anställd sedan
2020

Utbildning
Civilekonom

Tidigare befattningar
Interim solution (Einar Matsson, SENS, JR Kvartersfastigheter, Oscar Properties), vd Swedavia Real Estate, CFO, Biträdande div Chef Arlanda Flygplats, Telia Overeseas AB.

Styrelseuppdrag
SDATS AB, Arlanda Shiphol Development Company.

Aktieägande i bolaget:
Jan Egenäs innehar 4 000 B-aktier i bolaget.

jan.egenas@annehem.se
+46 (0)70-593 71 38

Adela Colakovic

Koncernredovisningschef

Födelseår
1988

Anställd sedan
2020

Utbildning
Ekonomie kandidat

Tidigare befattningar
Koncernredovisningsansvarig Ice Group ASA, koncernredovisningsekonom Boliden AB, financial controller Cision AB.

Styrelseuppdrag
Inga.

Aktieägande i bolaget:
Adela Colakovic innehar 1 000 B-aktier i bolaget.

adela.colakovic@annehem.se
+46 (0)73-251 47 09

Gustav Eriksson

Förvaltningschef Sverige

Födelseår
1986

Anställd sedan
2020

Utbildning
Ekonomie kandidat, Linné Universitetet

Tidigare befattningar
Förvaltningschef - Peab Fastighet, företagsrådgivare Swedbank.

Styrelseuppdrag
Inga.

Aktieägande i bolaget:
Gustav Eriksson innehar 608 B-aktier i bolaget.

gustav.eriksson@annehem.se
+46 (0)70-660 72 37

Christin Hertzberg

Hållbarhetschef

Födelseår
1981

Anställd sedan
2023

Utbildning
Statsvetare

Tidigare befattningar
Hållbarhetschef Catella AB, Hållbarhetschef MTG AB

Styrelseuppdrag
Inga.

Aktieägande i bolaget:
Inget.

Christin.hertzberg@annehem.se
+ 46 (0)70-522 10 75