Om Annehem

Annehem förvaltar och utvecklar ett hållbart och modernt fastighetsbestånd i attraktiva lägen i nordiska tillväxtområden. Huvuddelen av beståndet består av kontorsfastigheter som kompletteras med utvalda fastigheter inom logistik-, samhällsfastigheter och bostäder. Våra fastigheter har en hög och mätbar miljöprestanda. Tillsammans med vår hållbara, effektiva förvaltning och förädling, stärker det värdet på vårt bestånd.

Våra kunder är allt från stora företag och deras huvudkontor till mindre verksamheter med ett fåtal anställda. Vi har också kommuner och andra offentliga verksamheter som hyresgäster.

För oss står kundens möjligheter till utveckling i centrum. När kundernas verksamheter utvecklas skapar det på sikt också mervärde för våra fastigheter. Vår målsättning är att Annehem alltid ska vara det naturliga valet för såväl kunder som medarbetare på de platser där vi väljer att verka. 

Vi har vårt säte i Ängelholm där vi också äger ett antal fastigheter. Den operativa utgångspunkten för koncernledningen är beläget i Ulriksdal utanför Stockholm.

Vår historia

Peab AB bildade 2020 bolaget Annehem Fastigheter AB som ett helägt bolag till Peab AB. Bakgrunden var att fastighetsbeståndet inom Peab AB över tid kommit att bli allt större vilket medförde att Peab, som i grund och botten är ett byggföretag, valde att överföra beståndet av fastigheter till en egen organisation.

Peab höll den 12 november 2020 en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Den 11 december 2020 skedde utdelningen och Annehem Fastigheter blev ett självständigt bolag samtidigt som B-aktierna noterades på Nasdaq Stockholm med kortnamn ANNE B. Annehems aktie blev grönmärkt hos Nasdaq den 9 maj 2022 vilket blev startskottet för vår vidare satsning på hållbar utveckling i Annehem.

Annehems fastighetsbestånd består av moderna fastigheter med hög kvalitet och en tydlig miljöprofil. Över 80 procent av fastigheterna är uppförda de senaste fem åren.