Om Annehem

Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter i de svenska tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne samt även på nordisk nivå i Helsingfors och Oslo. Fastigheterna är till största delen toppmoderna och belägna i lägen med god kollektivtrafik och övrig kommunikation samt håller hög kvalitet.

Våra kunder är allt från stora företag och deras huvudkontor till mindre verksamheter med ett fåtal anställda. Vi har också kommuner och andra offentliga verksamheter som hyresgäster.

För oss står kundens möjligheter till utveckling i centrum. När kundernas verksamheter utvecklas skapar det på sikt också mervärde för våra fastigheter. Vår vision är att Annehem alltid ska vara det naturliga valet för såväl kunder som medarbetare på de platser där vi väljer att verka. 

Vi har vårt säte i Ängelholm där vi också äger ett antal fastigheter. Den operativa utgångspunkten för koncernledningen är beläget i Ulriksdal utanför Stockholm.