Finansiell kalender

februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020
mars 31 2021
Årsredovisning 2020
april 28 2021
Delårsrapport Q1 2021
maj 19 2021
Årsstämma
juli 22 2021
Delårsrapport Q2 2021
oktober 28 2021
Delårsrapport Q3 2021