Finansiell kalender

april 27 2023
Delårsrapport Q1 2023
april 28 2023
Årsredovisning 2022

Publiceras under april 2023.

maj 23 2023
Årsstämma 2022
juli 20 2023
Halvårsrapport 2023
oktober 26 2023
Delårsrapport Q3 2023