Styrelse

Annehem Fastigheters styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till bolaget och/eller de större aktieägarna.

 

 

 

Oberoende i förhållande till

Namn

Befattning

Ledamot i Annehem Fastigheter sedan

Bolaget och bolagsledningen

Större aktieägare

Göran Grosskopf

Styrelseordförande

2020

Ja

Nej

Pia Andersson

Styrelseledamot

2020

Ja

Nej

Karin Ebbinghaus

Styrelseledamot

2020

Ja

Ja

Jesper Göransson

Styrelseledamot

2020

Nej

Nej

Anders Hylén

Styrelseledamot

2020

Ja

Ja

Lars Ljungälv

Styrelseledamot

2020

Ja

Ja

Göran Grosskopf

Styrelseordförande

Född 1945.

Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c. 

Styrelseordförande i Peab AB, BrainHeart Energy AB, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond, Forget Foundation, Stefan Paulsson Invest AB och Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Styrelseledamot i Maven Wireless AB, ColoPlus AB, Permak AB, Ekhaga Utveckling AB, Stichting Polar Light, Medicon Village
Fastighets AB och Mats Paulssons Stiftelse.

Tidigare professor i skatterätt, arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group och styrelseordförande i Ingka Holding BV.

Jesper Göransson

Styrelseledamot

Född 1971.

Ekon mag.

VD och koncernchef i Peab AB.

Styrelseledamot Fastighets AB Centur.

Pia Andersson

Styrelseledamot

Född 1961.

Civ ing Väg och Vatten LTH.

VD Varvsstaden AB.

Styrelseledamot Medicon Village Fastighets AB.

Anders Hylén

Styrelseledamot

Född 1963.

Civ ing Väg och Vatten LTH.

Styrelseordförande i Ängelholms Flygplats AB.
Styrelseledamot i Hälsostaden Ängelholm AB, Tornet Bostadsproduktion AB, Dockan Exploatering AB.

Tidigare Bostadsutvecklingschef, Peab Bostad.

Lars Ljungälv

Styrelseledamot

Född 1969.

Civilekonom, Lunds Universitet.

VD och koncernchef Bergendahl & Son AB.

Styrelseledamot i Byggmax AB, IKANO Bank AB.

Tidigare Head of Large Corporates inom Swedbank samt andra ledande positioner inom Swedbank och Sparbankerna.

Karin Ebbinghaus

Styrelseledamot

Född 1972.

Jur.kan, MBA.

VD Elonroad.

Styrelseordförande Kind.
Styrelseledamot Wictor Family Office.