Bolagsstyrning

Annehem Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm grundas bolagsstyrningen i bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Annehem Fastigheter har noterats på Nasdaq Stockholm kommer bolaget också att följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att B-aktierna noteras på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Annhem Fastigheters bolagsstyrningsrapport, som kommer att upprättas första gången för räkenskapsåret 2021.