Investerare

En investering i Annehem Fastigheter är en investering i ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo.

Vår finansiella informationsgivning ska kännetecknas av att vara öppen, relevant och korrekt för att öka kunskapen om Annehem Fastigheters verksamhet och aktie. Under denna sektion kommer du hitta rapporter, presentationer och annan investerarrelaterad information. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår finansiella information.

Läs mer om Annehem som investering

Vi är noterade på Nasdaq Stockholm

Annehem-aktien

Se senaste presentationen

Annehem Delårsrapport jan-mar 2024

Kalendern 
Kommande händelserIR-KONTAKT