Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2023-12-31.

Ägare Antal aktier Kapital, % Röster, %
Ekhaga utveckling AB 14 087 282 23,9 49,8
Familjen Paulsson 3 470 346 5,9 11,3
Volito AB 4 900 000 8,3 6,3
Verdipapirfondet, Odin Eiendom 2 816 432 4,8 2,3
Peabs vinstandelsstiftelse  2 503 800 4,2 2,1
Mats Paulssonstiftelserna 1 737 214 2,9 1,4
UBS Switxerland AG, W8IMY 258 548 0,4 1,4
Carnegie fonder 1 706 885 2,9 1,4
Peab fonden  1 427 238 2,4 1,2
Alcur Select 1 367 474 2,3 1,1
10 största ägare, summa 34 275 219 58,1 78,4
Övriga aktieägare 24 717 329 41,9 21,6
Totalt 58 992 548 100,0 100,0