Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2022-03-31.

Ägare Antal aktier  Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 12 394 067 21,0 48,4
Familjen Paulsson 2 394 105 4,1 7,7
Volito AB 4 800 000 8,1 6,2
Peabs Vinstandelsstiftelse 2 403 800 4,1 2,0
Carnegie Spin-off 1 750 000 2,9 1,4
UBS Switzerland AG 259 769 2,9 1,4
Familjen Kamprads Stiftelse 1 720 000 2,3 1,1
Handelsbanken 1 346 969 1,9 0,9
SEB Fastighetsfond Norden 1 128 246 0,4 0,9
Fredrik Paulsson 240 151 0,2 0,8
10 största ägare, summa 28 437 107 47,9 70,8
Övriga aktieägare 30 555 441 52,1 29,2
Totalt 58 992 548 100,0 100,0