Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2023-06-30.

Ägare Antal aktier Kapital, % Röster, %
Ekhaga utveckling AB 14 087 282 23,9 49,8
Familjen Paulsson 3 470 346 5,9 11,3
Volito AB 4 900 000 8,3 6,3
Verdipapirfondet, Odin Eiendom 2 816 432 4,8 2,3
Peabs vinstandelsstiftelse  2 403 800 4,1 2,0
UBS Switxerland AG, W8IMY 259 550 0,4 1,4
Familjen Kamprads stiftelse 1 220 000 2,1 1,0
Carnegie spin off 1 295 600 2,2 1,1
Handelsbanken Microcap Norden 1 446 969 2,5 1,2
SEB Fastighetsfond Norden 1 067 877 1,8 0,9
10 största ägare, summa 32 967 856 55,9 77,3
Övriga aktieägare 26 024 692 44,1 22,7
Totalt 58 992 548 100,0 100,0