Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2022-06-30.

Ägare Antal aktier  Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 12,548,695 21.2 48.5
Familjen Paulsson 2,410,666 4.1 7.8
Volito AB 4,900,000 8.3 6.3
DNB Bank ASA 2,935,229 5.0 2.4
Peabs Vinstandelsstiftelse 2,403,800 4.1 2.0
Carnegie Spin-off 1,750,000 3.0 1.5
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY                        259,769 0.4 1.4
Familjen Kamprads Stiftelse 1,720,000 2.9 1.4
Handelsbanken Microcap Norden 1,346,969 2.3 1.1
PEAB-fonden 1,200,000 2.0 1.0
10 största ägare, summa 31,475,128 53.3 73.4
Övriga aktieägare 27,517,420 46.8 26.6
Totalt 58,992,548 100.0 100.0