Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2023-09-30.

Ägare Antal aktier Kapital, % Röster, %
Ekhaga utveckling AB 14 087 282 23,9 49,8
Familjen Paulsson 3 470 346 5,9 11,3
Volito AB 4 900 000 8,3 6,3
Verdipapirfondet, Odin Eiendom 2 816 432 4,8 2,3
Peabs vinstandelsstiftelse  2 503 800 4,2 2,1
UBS Switxerland AG, W8IMY 258 548 0,4 1,4
Handelsbanken Microcap Norden 1 446 969 2,5 1,2
Peab fonden  1 427 238 2,4 1,2
Carnegie spin off 1 295 600 2,2 1,1
SEB Fastighetsfond Norden 1 275 393 2,2 1,1
10 största ägare, summa 33 481 608 56,7 77,7
Övriga aktieägare 25 510 940 43,3 22,3
Totalt 58 992 548 100,0 100,0