Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2022-09-30.

Ägare Antal aktier  Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 13,225,311 22.4 49.1
Volito AB 4,900,000 8.3 6.3
Familjen Paulsson 2,835,300 5.4 10.5
Peabs Vinstandelsstiftelse  2,403,800 4.1 2.0
Familjen Kamprads Stiftelse 1,720,000 2.9 1.4
Carnegie Spin-off 1,548,600 2.6 1.3
Handelsbanken Microcap Norden 1,446,969 2.5 1.2
PEAB-fonden 1,000,000 1.7 0.8
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY                        259,459 0.4 1.4
Fredrik Paulsson 240,151 0.4 0.9
10 största ägare, summa 29,579,680 50.8 74.9
Övriga aktieägare 29,412,868 49.3 25.1
Totalt 58,992,548 100.0 100.0