Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2024-03-31.

Ägare Antal aktier Kapital, % Röster, %
Ekhaga utveckling AB 21 130 923 23,9 49,8
Mats och Fredrik Paulsson med familjer 5 205 520 5,9 11,3
Volito AB 7 350 000 8,3 6,3
PriorNilsson Fonder 3 995 213 4,5 2,2
Alcur Select 3 777 358 4,3 2,1
Peabs vinstandelsstiftelse 3 755 700 4,2 2,1
Verdipapirfondet Odin Eiendom 3 340 537 3,8 1,8
UBS Switzerland AG 386 922 0,4 1,4
Carnegie Fonder 2 560 327 0,4 1,4
Mats Paulssonstiftelserna 2 605 821 2,9 1,2
10 största ägare, summa 54 108 321 61,1 79,6
Övriga aktieägare 34 380 500 38,9 20,4
Totalt 88 488 821 100,0 100,0