Aktieägarstruktur

Ägare

De tio största aktieägarna per 2023-03-10.

Ägare Antal aktier Kapital, % Röster, %
Ekhaga Utveckling AB 13 587 282 23,0 49,4
Familjen Paulsson 3 470 346 5,9 11,3
Volito AB 4 900 000 8,3 6,3
Verdipapirfondet, Odin Eiendom 2 916 432 4,9 2,4
Peabs Vinstandelsstiftelse 1 737 214 2,9 1,4
Familjen Kamprads Stiftelse 1 720 000 2,9 1,4
UBS Switzerland AG, W8IMY 259 549 0,4 1,4
Carnegie Spin-off 1 548 600 2,6 1,3
Handelsbanken Microcap Norden 1 446 969 2,5 1,2
SEB Fastighetsfond Norden 240 151 0,4 0,9
10 största ägare, summa 31 826 543 53,9 77,1
Övriga aktieägare 27 166 005 46,1 22,9
Totalt 58 992 548 100,0 100,0