Annehem-aktien

Annehem Fastigheters B-aktier är sedan den 11 december 2020 noterade på Nasdaq Stockholm med kortnamn Anne B.

Annehem Fastigheter AB (publ) upprättade ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Prospekt

Aktien

ISIN: SE0015221684
Kortnamn: ANNE B