Annehem som investering

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag med en tydlig strategi för att växa och utveckla beståndet. Utöver att växa portföljen genom fastighetsförvärv verkar bolaget för att öka värdet av det befintliga beståendet genom aktiv förvaltning och förädling. Genom att investera i olika fastighetstyper i nordiska tillväxtregioner där man redan har bestånd ökar bolaget sin diversifiering, samtidigt som förvaltningen kan effektiviseras och ge skalfördelar.

Solid pipeline

Annehem har tecknat avtal med Peab om förvärv av bostadsfastigheter, belägna i nära anslutning till bolagets befintliga bestånd i Göteborg och Malmö. Annehem Fastigheter har även för avsikt att ytterligare diversifiera sin portfölj genom förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter.

Modernt och flexibelt fastighetsbestånd

Det befintliga beståndet består främst av moderna, flexibla och miljöanpassade fastigheter av hög kvalitet, där drygt 80 procent är uppförda under de senaste fem åren. Kontorsfastigheterna är byggda med en flexibel planlösning, vilket innebär att de kan utformas för olika ändamål och därmed anpassas efter hyresgästernas verksamhetsutveckling. Vakansgraden är därmed låg, driftskostnaderna låga och fastigheterna är uthyrda på långa avtal till stabila kunder.

Geografisk prioritering för en effektiv aktiv förvaltning

Annehem Fastigheters fastighetsbestånd är fokuserat till geografiska regioner där befolkningstillväxten är högre än snittet. Därutöver stödjs tillväxten av den urbanisering och hållbarhetstrend som pågår i Norden. Fastigheterna har goda kommunikationer till och från stadskärnorna. Fastighetsbeståndet är uppdelat i två prioriterade regioner: region Huvudstad, bestående av Stockholm, Oslo och Helsingfors, och region Syd med bestånd i huvudsak i Göteborg, Malmö och Helsingborg. Genom bolagets geografiska prioritering fångas positiva strukturella trender och en diversifiering uppnås samtidigt som bolaget kan förse hyresgäster med fokuserad, effektiv och aktiv förvaltning.

Finansiell ställning möjliggör tillväxt

Annehem Fastigheter har en god finansiell ställning med hög soliditet och låg belåningsgrad. Den finansiella positionen möjliggör förvärv för att växa fastighetsbeståndet i de prioriterade tillväxtregionerna.

Erfaren och beprövad koncernledning och styrelse

Koncernledningen i Annehem Fastigheter har starka meriter med bred erfarenhet från fastighetssektorn. Ledningen är väl lämpad att driva ett nytt bolag med en tillväxtstrategi och att arbeta enligt en flexibel och decentraliserad organisationsstruktur. Styrelsen består av erfarna styrelseledamöter och kommer att vara ett viktigt stöd under bolagets tillväxtresa.

Solid Kundbas