Tidigare stämmor

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Annehem Fastigheter, med säte i Ängelholm, kallades till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Årsstämman ägde rum genom poströstning torsdag den 19 maj 2021

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan fysisk närvaro.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Handlingar till årsstämman