Flyg

En av världens äldsta flygplatser!

Ljungbyhed är en av världens äldsta flygplatser, där flygtrafik har bedrivits sedan 1910. Idag är det en av Sveriges mest aktiva flygplatser, i antalet flygrörelser räknat, och en av få flygplatser som kan bedriva en flygverksamhet på över 100 000 flygrörelser per år. Flygplatsen används idag både i kommersiellt och i utbildningssyfte. Saab Aerotech som underhåller Flygvapnets träningsplan SK60 har sin bas på Ljungbyhed Park och härifrån flygs det ut och in plan till Flygvapnets alla destinationer. TFHS, Trafikflyghögskolan, utbildar varje år cirka 50 elever i sin pilotutbildning och Klippans gymnasieskola har sin flygtekniska utbildning på Ljungbyhed Park. På området finns också Ljungbyheds Flygklubb samt LAS, Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap medhistoriska flygplan som intresse. Ljungbyhed har 4 banor. 2 långa (ca 2000 m) och 2 korta (ca 800 m). Enbart långbanorna är i bruk idag, kortbanorna används för annan verksamhet men kan dock tas i drift vid behov. Ljungbyhed flygplats (ESTL) ligger 2 km väster om Ljungbyhed.