Flyg

En av världens äldsta flygplatser!

Ljungbyhed är en av världens äldsta flygplatser, där flygtrafik har bedrivits sedan 1910. Idag är det en av Sveriges mest aktiva flygplatser, i antalet flygrörelser räknat, och en av få flygplatser som kan bedriva en flygverksamhet på över 100 000 flygrörelser per år. Flygplatsen används idag både i kommersiellt och i utbildningssyfte. Saab Aerotech som underhåller Flygvapnets träningsplan SK60 har sin bas på Ljungbyhed Park och härifrån flygs det ut och in plan till Flygvapnets alla destinationer. TFHS, Trafikflyghögskolan, utbildar varje år cirka 50 elever i sin pilotutbildning och Klippans gymnasieskola har sin flygtekniska utbildning på Ljungbyhed Park. På området finns också Ljungbyheds Flygklubb samt LAS, Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap medhistoriska flygplan som intresse. Ljungbyhed har 4 banor. 2 långa (ca 2000 m) och 2 korta (ca 800 m). Enbart långbanorna är i bruk idag, kortbanorna används för annan verksamhet men kan dock tas i drift vid behov. Ljungbyhed flygplats (ESTL) ligger 2 km väster om Ljungbyhed.

Ljungbyhed Air

Ljungbyhed Air är ett skandinaviskt samarbete för luft och flyg som bildades senhösten 2012. Här ingår idag engagerade partners och medlemmar från flygindustrin, Peabkoncernen, Klippans kommun, Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet, forskare inom flyg och luft, flygklubbar, myndigheter, offentliga aktörer och många fler. Tillsammans etablerar vi Ljungbyheds flygplats som center och kraftfull mötesplats för bolag, utbildningsaktörer, forskare och eventarrangörer som verkar inom luft och flyg runt om i Skandinavien.

Se filmen om Ljungbyhed »

Trafikflygarutbildning

Integrerad trafikflygarutbildning

GreyBird Pilot Academy introducerar en ny och förbättrad utbildning från januari 2019!
Läs mer om utbildningen här »

Hos GreyBird SWE erbjuder vi en av dom bästa Trafikflygarutbildning i Skandinavien. Utbildningen är integrerad och tar 22-24 månader innan examen. Hela programmet är uppbyggd med målet att GreyBird Pilot Academys elever ska vara bland dom bästa, och samtidigt ha de bästa förutsättningarna för att få ett jobb efter avslutad utbildning.

På GreyBird Pilot Academy lägger vi stort fokus på att förbereda dig att gå rakt ut i arbetslivet.

Du får som elev, en ipad när du startar utbildningen. Det är din personliga ipad som du självklart får behålla. Vi använder ipads som ett viktigt arbetsredskap under utbildningen, där du får tillgång till flygmaterial och CBT:er (computer based training). Fler och fler flygbolag opererar med en så kallad elektronisk flight bag (EFB) i form av ipad, och därför har det varit ett naturligt steg för skolan. Genom att vänja eleverna med EFB där allt förekommer elektroniskt blir övergången till arbetslivet desto enklare.