Ljungbyheds flygplats

Ljungbyheds Flygplats är en tidigare militär flygplats i Ljungbyhed. Sedan F 5 Ljungbyhed avvecklades 1998 övergick det till ett civilt flygfält som nu drivs genom Ljungbyhed Park AB. Några av dess hyresgäster är: Trafikflyghögskolan (TFHS), Saab AB, Ljungbyheds Militärhistoriska Museum, Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap samt en flygklubb. Flygfältet har haft fyra parallella rullbanor för start och landning. Två långa banor om cirka 2000 meter och två korta om cirka 800 m. Idag är kortbanorna stängda och endast 11RL/29RL används till flygverksamhet.

Länkar
Trafikflyghögskolan
Flygtekniska gymnasieskolan
Ljungbyheds Flygklubb

Kontakt Flygplatsen
Bengt Paulsson
bengt.paulsson@aghairport.se
Tfn: 073-07 17 699

För landning på Ljungbyheds flygplats maila till:
flygplatsen@estl.eu