Naturområdet

Valhall Parks ädla lövträd i alléer och skogspartier skapar en grön oas bland omgivande åkermarker. Motionsstigen som slingrar sig igenom parken och de stora gröna ytorna bjuder in till såväl lek och motion, som till lugna promenader.

Parkmiljön är tätt sammankopplad med dess historia. Redan på bronsåldern formades landskapet till en parkliknande miljö med öppna landskap varvat med skog, och de gröna gravhögarna vittnar om traditioner från samma tidsålder. När Valhall organiserades under det skotska farmsystemet under 1800-talet anlades de ståtliga alléerna längs vägarna. De knotiga äppelträden är resterna av en fruktträdgård under jordbrukstiden.

I slutet av 1800-talet planterades två blodbokar av Fru Langenheim som flyttade in i det nybyggda Valhallsborg. Den ena höggs senare ner, men vi kan än i dag njuta av en blodbok vid huset som vi idag kallar för Slottet. Med sina 446 cm i omkrets är den ett unikt inslag i parkens grönska. Läs mer om familjen Langenheim i Valhall Parks historia.