Valhall Park

Valhall Park är en företagspark utanför Ängelholm med närhet till havet. Här erbjuds flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av aktiviteter i en vacker miljö. Parken har goda kommunikationer med nära anslutningar till E6, tågförbindelser och flyg. På området finns bland annat en hotell- och konferensanläggning, gym och ett padelcenter.

Restaurang

I Valhall Park finns utmärkta lunchställen. Servicen i området byggs ut i samband med att området utvecklas och redan nu finns mycket inom räckhåll.

Läs mer

Naturområdet

Valhall Parks ädla lövträd i alléer och skogspartier skapar en grön oas bland omgivande åkermarker. Motionsstigen som slingrar sig igenom parken och de stora gröna ytorna bjuder in till såväl lek och motion, som till lugna promenader.

Läs mer

Flygmuseum

I Valhall Park finns ett intressant besöksmål för alla flygentusiaster - Ängelholms Flygmuseum. Här kan du testa hur det är att flyga, nästan som på riktigt.

Läs mer

Historia

Den plats som idag heter Valhall Park och området runt omkring har brukats av människor genom alla tider. Om detta vittnar gravhögar och boplatser från förhistorisk tid, medeltidens bybildningar och kyrkobyggande, 1800-talets farmlandskap, och militärens era under 1900-talet. Området fortsätter att sjuda av liv när idrotten, skolan och företagen skapar 2000-talets landskap.

Läs mer