Hyresgästinformation

Här har vi samlat praktisk information som kan vara bra för dig som hyresgäst att känna till

Flytta in/flytta ut

Vi rekommenderar Engelholms Transportcentral AB som flyttfirma. För mer information om deras tjänster kontakta dem på 0431-45 37 90 eller besök deras hemsida www.engelholmstransportcentral.se

Flytta ut

Tänk på att i god tid beställa flytt och flyttstädning, samt boka dag för avstämning av flytt. Kontakta Valhall Park på 010-456 18 00 för denna avstämning. Lokalen ska återställas till sitt ursprungliga skick och för att säkerställa detta görs en avflyttningsbesiktning tillsammans med er kontaktperson. Alla nycklar ska återlämnas. 

Anpassning av lokalen

En anpassning av lokalen för Er verksamhet kräver vårt skriftliga tillstånd. Kontakta oss därför i ett tidigt skede för att diskutera möjligheter, genomförande, återställningsansvar m.m.

Underhåll och skötsel av lokalen

Det är hyresgästen som själv ansvarar för underhållet i lokalen. Detta gäller exempelvis golvvård, målning, lampbyten och fönsterputs. Detta regleras i hyresavtalet. Kontakta oss om Ni har några frågor eller funderingar.

Nycklar, lås och koder

Vid behov av fler nycklar kontakta Valhall Park på telefonnummer 010-456 18 00. Tillverkning av fler nycklar bekostas av hyresgästen. Extranyckel finns hos Valhall Park.

Vill ni som hyresgäst byta lås ska Valhall Park informeras, och extranyckel ska lämnas in till Valhall Park.

Vi ändrar koderna till entréer och hänglås med jämna mellanrum, och informerar er via mail.

Bevakning, larm och inbrott

Valhall Park bevakas av Securitas Bevakning AB, som flera gånger om dygnet kontrollerar parken. I deras uppdrag ingår bland annat att rapportera eventuella aktiviteter och händelser som är utöver det vanliga.

Valhall Park ansvarar som fastighetsägare inte för bevakningslarm i byggnaderna.

Alla verksamheter i parken kan arbeta för att förebygga inbrott:

  • Ta säkerhetsfrågor på allvar och arbeta aktivt med att förebygga. Även små åtgärder kan göra stor skillnad. Det finns mängder av bra information om säkerhet hos förslagsvis BRÅ och Stöldskyddsföreningen.
  • Tänk på hur värdefulla och stöldbegärliga varor och utrustning placeras. Lämna exempelvis inte bärbara datorer och liknande utrustning framme så att de är synliga utifrån.
  • Skapa rutiner för tillträdeskontroll. Vem kan passera i lokalerna, och när? Kontrollera behörighet hos dem som vill släppas in, och vem som ska besökas, etc. Tjuvar kan ofta komma in i byggnader genom att många släpper in dem av ren artighet eller rutinmässigt öppnar dörren för personer med arbetskläder.
  • Skapa rutiner för kontroll av fönster, dörrar, staket och stängsel.
  • Använd ett godkänt och övervakat inbrottslarm.
  • En god grannsamverkan fungerar även för företag. Hjälps åt genom att hålla uppsikt över varandras lokaler.

Meddela fastighetsägaren om inbrott har skett. Om en dörr, ett fönster eller dylikt har förstörts i samband med inbrottet behöver fastighetsägaren även göra en polisanmälan.

Skyltning

Valhall Park har utformat ett skyltprogram för att skapa en enhetlig skyltning i parken. Dessa innefattar hänvisningsskyltar, företagsnamn, kontorshotell och adress.

När hyresgästen vill sätta upp egna skyltar krävs det att hyresgästen själv ansöker om bygglovstillstånd, samt att Valhall Park ska godkänna utformning och placering. Endast godkända skyltar får sättas upp. Övriga skyltar nedmonteras.

Vid frågor kring detta ber vi er kontakta Valhall Park på telefonnummer 010-456 18 00.

Soptömning

Hyresgästen beställer själv kärl för sopor av leverantörerna (gäller ej kontorshotell).

Hushållssopor och restavfall: Ängelholms kommun, 0431-870 00.

Wellpapp, brännbart, container etc: SUEZ Recycling AB, 042-25 15 40. 

Städning

På kontorshotellen ingår städning av allmänna ytor så som korridor, toalett, kök och konferensrum, vilket utförs av Lamaro AB.

För städning inne på kontoret eller i byggnader som inte är kontorshotell, kan vi rekommendera Lamaro AB, som erbjuder allt från daglig städning, till golvvård och fönsterputsning. Kontakta dem på telefonnummer 042-13 98 00. 

Telefon och internet/bredband

Vid beställning av inkoppling av telefon hos din teleoperatör, ange Valhall Park 1, Barkåkra 1. Bjärekraft har en avlämningspunkt på Stjernsvärdsallé 51, och kommer att genomföra vidarekopplingen.

Bjärekraft ansvarar även för hela fibernätet inne på Valhall Park. För uppkoppling till internet/bredband bör din internetleverantör kontakta Bjärekraft, som kan nås på 0431-44 99 00.

Trafikregler och hastighetsbegränsning

I Valhall Park gäller hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Parken innefattas av Ängelholms lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område, vilket innebär att samma trafikregler gäller inom området, som på övriga vägar. Detta inkluderar polisens befogenheter.

I parken finns förskola, särskola och gymnasieskola, vilket ger extra mycket rörelse på vägarna. 

Adresser

Alla byggnader i Valhall Park har gatuadresser och nummer, vilka ska användas för att post, leveranser och besökare ska kunna hitta rätt. De gamla byggnadsnummer som användes när militären verkade på området, ska inte användas.

Valhall Park AB
Kelliehoursvägen 16, 262 74 Ängelholm