28 april, 2021

Delårsrapport januari-mars 2021

Annehem Fastigheter har en fortsatt stabil utveckling. Under första kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 13 procent. Annehem står vidare starkt rustat för tillväxt med en belåningsgrad som uppgår till 33 procent i kombination med ej nyttjade kreditramar och god likviditet.

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 45,1 Mkr (32,6)
  • Driftnettot uppgick till 37,2 Mkr (22,1)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19,3 Mkr (4,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kr (0,09)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 37,5 kr (16,6)
  • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 3 406,1 Mkr (2 698,8)
  • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 22,5 Mkr
  • Inflytt av Coop Mega i Carl Berner Torg, Oslo

"Våra moderna och flexibla fastigheter ger våra hyresgäster möjligheten att anpassa lokalerna utifrån sina verksamheters förutsättningar. Detta i kombination med långa avtal med starka hyresgäster har medfört marginell påverkan relaterat till den pågående pandemin", säger Jörgen Lundgren, VD Annehem Fastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ludvig Gauffin
Investor Relations Manager
ludvig.gauffin@annehem.se
Tel: +46 76 109 05 57

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 22 förvaltningsfastigheter med ett värde om 3 406 Mkr och en uthyrbar yta om 184 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

Fler nyheter