15 november, 2021

Annehem - ett av Sveriges mest jämställda bolag

Idag publicerades Stiftelsen Allbrights årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Annehem har placerats på sjätte plats av totalt 347 granskade bolag. Bolagen rankas utefter närhet till en 50/50 fördelning enligt prioritetsordning: 1. Andel kvinnor i ledningsgruppen, 2. Andel kvinnor i linjeposition i ledningsgruppen och 3. Andel kvinnor i styrelsen. Av de 347 bolagen har 67 bolag som uppnått en jämn könsfördelning i ledningsgruppen (40/60) placerats på Allbrights gröna börslista.

Fler nyheter