23 oktober, 2020

Annehem högt placerade i årets Fastighetsbarometer

Annehem Fastigheter deltar i år för första gången i CFI-groups årliga branschindex "Fastighetsbarometern". Till stor glädje placerar sig Annehem som ett av de fem bolag som når ett NKI på 80 eller högre.

- Resultatet är mycket glädjande för oss. Annehem bildades i mars 2020 och vi har inte varit verksamma ett år ännu. Det här är en bra grund att stå på i vårt fortsatta arbete. Men självklart nöjer vi oss inte med detta utan jobbar vidare med de områden där vi ser en förbättringspotential, säger Jörgen Lundgren, vd för Annehem Fastigheter.

Totalt mäter Fastighetsbarometern 10 kvalitetsområden, varav "kontaktperson" anses vara den viktigaste för NKI. I just detta område uppnådde Annehem ett NKI på hela 89 vilket var näst högst i branschen.

- Det är bästa möjliga betyg för vår personal som jobbar ute i verksamheten. Jag vet sedan tidigare att de har en tät dialog med våra hyresgäster. Jag är inte förvånad att det avspeglar sig i mätningen, säger Jörgen Lundgren.

2020 års Fastighetsbarometer har totalt intervjuat 3 694 hyresgäster fördelade på 20 bolag. Svaren på frågorna har omvandlats till ett index mellan 0 och 100. För Annehem genomfördes 36 intervjuer. Kvalitetsområdena "kontaktperson", "fastighet", "lokal" och "image" sticker ut som områden där Annehem har avsevärt högre index än snittet av övriga bolag.

För mer information: kontakta Jörgen Lundgren, vd

e-post: jorgen.lundgren@annehem.se

mobil: 076-843 05 08

Annehem är ett fastighetsbolag med primär inriktning på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt säte i Ängelholm på Bjärehalvön i Skåne. Koncernledningen utgår från Ulriksdal utanför Stockholm. En stor del av bolagets fastighetsbestånd är beläget i storstadsområden i Sverige, Norge och Finland.

Fler nyheter