19 oktober, 2020

Annehem förbättrar miljön på Trafikflyghögskolan

En undervisningsmiljö som fräschats upp utifrån ett hållbarhetsperspektiv har gett både bättre arbetsmiljö och trevligare och mer ändamålsenliga klassrum. Det är Annehem som stått för en rejäl ansiktslyftning av Trafikflyghögskolans lokaler vid Ljungbyheds flygplats i Klippans kommun.

- Vi är väldigt nöjda med satsningen. Trots pågående ombyggnader har vi kunnat bedriva vår undervisning och samarbetet med Annehem har varit smidigt, effektivt och problemfritt, säger docent Johan Bergström, prefekt vid Trafikflyghögskolan.

Trafikflyghögskolan är en del av Lunds Tekniska Högskola med Lunds universitet som huvudman. Här grundutbildas 20 pilotstudenter per år för det civila flyget, en utbildning som tar två och ett halvt år. Vid skolan, som funnits sedan 1984, bedrivs även uppdragsutbildning, bland annat för försvaret.

Annehems ombyggnadsprojekt omfattar både en ny hangarport och ett helt nytt klassrum som skapats genom att bygga om två mindre lämpliga lokaler till en ljus och inbjudande undervisningslokal med ljusinsläpp från tre håll och plats för 40 studenter. Även golvet har bytts och belysningen har genomgående moderniserats och miljöanpassats. Det senare gäller även skolans flygsimulatorer.

Hangarporten är nu helt automatiserad, något som avsevärt förbättrat arbetsmiljön när de enmotoriga skolflygplanen ska tas in och ut ur hangaren.

- Det är en otrolig förbättring. Vi har gått från ett ständigt och krävande dragande till att få vad som liknar en eldriven gardin, säger Johan Bergström nöjt.

Ricard Sjöbergh, som ansvarar för Annehems förvaltning vid Ljungbyhed Park AB, beskriver Trafikflyghögskolan som en stor och betydande hyresgäst som funnits med länge - och nu har hyreskontraktet förlängts ytterligare. Totalt handlar det om närmare 5 000 kvadratmeter.

- Vi är angelägna om att förädla fastighetsbeståndet, och självklart är det glädjande att få vara med i skolans utveckling genom att erbjuda både anpassning och modernisering, säger han.

Inom ramen för den akademiska utbildningen vid Trafikflyghögskolan bedrivs också forskning. Ett intressant tvärvetenskapligt projekt gäller drönarforskning där Ljungbyheds flygplats och luftrum kan utvecklas till en avancerad testbädd för drönarrelaterad forskning och utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta Annehems fastighetsförvaltare Ricard Sjöbergh , 070-533 56 13, ricard.sjobergh@annehem.se

Annehem är ett fastighetsbolag med primär inriktning på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt säte i Ängelholm på Bjärehalvön i Skåne. Koncernledningen utgår från Ulriksdal utanför Stockholm. En stor del av bolagets fastighetsbestånd är beläget i storstadsområden i Sverige, Norge och Finland.

Fler nyheter