2 december, 2020

Annehem Fastigheter offentliggör prospekt

Annehem Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 11 december 2020.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Annehem Fastigheters (www.annehem.se/investerare/notering/) webbplats.

Tidplan för utdelning och notering av Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm:

3 december 2020: Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webbcast)
7 december 2020: Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter
8 december 2020: Peabaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter
9 december 2020: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Annehem Fastigheter
11 december 2020: Beräknad första dag för handel i Annehem Fastigheters B-aktier

Peab höll den 12 november en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ludvig Gauffin
Investor Relations Manager
ludvig.gauffin@annehem.se
Tel: +46 76 109 05 57

Om Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 22 förvaltningsfastigheter med ett värde om 3 281 Mkr och en uthyrbar yta om 184 tkvm. Ledningsgruppen består av vd Jörgen Lundgren, CFO Jan Egenäs och koncernredovisningchef Adela Colakovic. Från och med 1 mars 2021 tillträder Viveka Frankendal tjänsten som COO och fastighetschef.

Fler nyheter