19 maj, 2021

Årsstämma 2021

Idag onsdagen den 19 maj 2021 genomförs Årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ), org. nr 559220-9083.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Annehems årsstämma endast att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Mer information om Årsstämma 2021

Fler nyheter