Partille Port

Belägen i Partille Arenaområde. Fastigheten består till största delen av butiksyta men inkluderar även gym och restaurang.

Färdigställd: 2019
Area: 6 344 m²
Uthyrt: 95%

Förvaltare

Jörgen Vestberg

Telefon: 073-043 21 81

E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Interiört

Handel mot arkad i bottenplan. Fastigheten är en 3D-fastighet med vårdboende, bostadsrätter och studentboenden i separata fastigheter. Bland Annehems hyresgäster finns bland annat en matbutik, gym, apotek och flera restauranger. I anslutning till fastigheten finns ett parkingeringshus med 600 garage- och ytparkeringsplatser. Byggnaden färdigställdes 2019 och har en uthyrningsbar area om 6 344 m2.

Exteriört

Partille Port är en helt ny stadsdel i Partille som just nu uppförs i anslutning till Partille Arena. Totalt ska ca 1 000 bostäder, en simhall och fler handelsfastigheter uppföras fram till 2027. Annehem har ingått avtal om förvärv av 90 hyresrätter, i direkt anslutning till befintligt bestånd, som väntas tillträdas 2024.