Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande i Annehem Fastigheter AB (publ)

Inför årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) den 23 maj 2023 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
  • omval av Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv, Axel Granlund och Henrik Saxborn, och
  • att Henrik Saxborn föreslås som styrelseordförande.

Göran Grosskopf har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i april 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

Valberedningens ordförande Ulf Liljedahl (utsedd av Volito Aktiebolag), Göran Grosskopf (styrelsens ordförande), Fredrik Paulsson (utsedd av Ekhaga Utveckling AB) samt Anders Sundström (utsedd av Mats Paulsson).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Lindahl, advokat och valberedningens sekreterare
Tel. 070 429 33 79

Valberedningen kan även nås via IR@annehem.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Annehem Fastigheter AB (publ)