Pressmeddelanden

Delårsrapport jan-mar 2023

Annehem är rustade för en utmanande marknad. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2023 om 50,6 Mkr (41,4), vilket är en ökning om 22 procent mot samma period föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 20,4 Mkr (20,3). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 82,8 procent. Nettobelåningsgraden är 40,7 procent och skulden är helt bankfinansierad.

 Januari-mars

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 61,1 Mkr (50,5)
  • Driftnettot uppgick till 50,6 Mkr (41,4)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 17,7 Mkr (20,3)
  • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 20,4 Mkr (20,3)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,59 kr (2,68)
  • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 14,3 Mkr (4,6)
  • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på -122,0 Mkr (142,6)
  • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 336,3 Mkr (4 160,3)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser att notera

"Vår fastighetsportfölj med moderna och hållbara fastigheter i bra kommunikativa lägen är positionerad för framtiden där vi ser att företag efterfrågar effektiva lokaler i bra lägen för att möta nya och förändrade arbetssätt. Betydelsen av att hyra av en fastighetsägare som sätter hållbarhet högt på agendan är också högre än någonsin", säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Rapporten presenteras klockan 11:00 den 27 april av vd Monica Fallenius och CFO Jan Egenäs. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams. Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till ir@annehem.se 

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://teams.microsoft.com/registration/mKMQ5UbZ4U-6F0xUeNBbxQ,iWOWwiq5zkmF7fg4p3iBRA,49RZEjrgQkqn4U1mFWVo6Q,Hp9Jeq-8DEun_OZPlPTgHA,f6ypbde-mkSLsrIC8jimmA,G6UmpJ5_bkeS_Ak-rnvbyg?mode=read&tenantId=e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Delårsrapport samt presentation publiceras på Annehems hemsida.

Ängelholm 2023-04-27
Monica Fallenius
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta:
monica.fallenius@annehem.se 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 08.00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 336 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se