Pressmeddelanden

Annehem Fastigheter tillträder första bostadsfastigheten

Annehem Fastigheter tillträder idag fastigheten Carl Florman 1, en bostadsfastighet med 60 lägenheter och en uthyrningsbar yta uppgående till 3259 kvm. Förvärvet är sedan hösten 2020  ett avtalat bolagsförvärv med Peab med ett underliggande fastighetsvärde om 135 Mkr, vilket är i linje med den värderingen som gjordes under Q4 2022.

Carl Florman 1 är den första bostadsfastigheten i Annehems portfölj som idag huvudsakligen består av kontorsfastigheter. Bostadsfastigheter kommer att utgöra en mindre del av beståndet framöver. Gemensamt för alla nya fastigheter i portföljen är en hög hållbarhetspotential.

"Jag är glad över att vi tillträder vår första bostadsfastighet, ett förvärv som gör att Annehem diversifierar fastighetsportföljen och samtidigt förstärker vår närvaro i Malmö. Fastigheten har hög energieffektivitet, solceller på taket och är miljömärkt med Svanen,", säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

Fastigheten är belägen i området Johanneslust i de östra delarna av Malmö. Johanneslust är en del av det expansiva stadsutvecklingsområdet Södra Kirseberg och Östervärn, ett område där det planeras för ytterligare 4 000-5 000 bostäder, skolor och service i nya gröna trivsamma miljöer. Carl Florman består av två Svanen-märkta byggnader som uppförts i fem våningsplan. Intill byggnaderna ligger flygfältsparken som ger hyresgästerna möjlighet till grönområde direkt utanför dörren. Inflyttning pågår i lägenheterna som har moderna planlösningar och miljömässiga materialval.

Stockholm 2023-01-19

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius
VD
monica.fallenius@annehem.se
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

2023-05-23 13:29
Regulatorisk

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

2023-05-15 08:10
Regulatorisk

Annehem Fastigheter anställer Christin Hertzberg som bolagets hållbarhetschef. Rollen är nyinrättad och Christin kommer också att ingå i bolagets ledningsgrupp. Det är ett viktigt steg mot bolagets vision att bli det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden.

2023-04-27 08:00
Regulatorisk

Annehem är rustade för en utmanande marknad. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2023 om 50,6 Mkr (41,4), vilket är en ökning om 22 procent mot samma period föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 20,4 Mkr (20,3). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 82,8 procent. Nettobelåningsgraden är 40,7 procent och skulden är helt bankfinansierad.

2023-04-20 13:15

Torsdagen den 27 april offentliggör Annehem Fastigheter AB (publ) delårsrapporten för perioden januari - mars 2023. Annehem bjuder in investerare, analytiker och media till en direktsänd konferens (på Teams) samma dag klockan 11:00 (CEST).

2023-04-19 16:36
Regulatorisk

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till årsstämma den 23 maj 2023 kl. 10.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

2023-04-14 09:10
Regulatorisk

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Korrigering av Annehems bokslutskommuniké för 2022", publicerat den 14 april 2023 kl 08.00 felaktigt var klassat som MAR. 

2023-04-14 08:00

I bokslutskommunikén som offentliggjordes den 23 februari 2023 fanns felaktiga uppgifter gällande Annehems fastighetsbestånd (sidan 9) och Aktuell intjäningsförmåga (sidan 10) per den 31 december 2022. Felen har uppstått då vissa delar inte uppdaterats korrekt med gällande indexering.

2023-02-23 08:00
Regulatorisk

Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 90,5 Mkr (86,2). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 83,2 procent. Nettobelåningsgraden är 38,3 procent och skulden är helt bankfinansierad.   

2023-02-20 08:00

Torsdagen den 23 februari offentliggör Annehem Fastigheter AB (publ) bokslutskommunikén för 2022. Annehem bjuder in investerare, analytiker och media till en direktsänd konferens (på Teams) samma dag klockan 11:00 (CET).

1
2
...
10
>>