Pressmeddelanden

Annehem Fastigheter offentliggör årsredovisning för 2022

Annehem Fastigheters årsredovisning 2022 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.annehem.se/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på www.annehem.se/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

Ängelholm 2023-04-17

Monica Fallenius
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta:
monica.fallenius@annehem.se 
Tel. +46 70 209 01 14

Informationen är sådan som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2023 kl. 18.00 CET. 

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 309 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.