Pressmeddelanden

ADELA COLAKOVIC NY KONCERNREDOVISNINGSCHEF

Adela Colakovic är ny koncernredovisningschef på Annehem Fastigheter. Hon tillträder tjänsten den 1 september och har tidigare haft motsvarande uppdrag på Ice Group ASA, men har även erfarenheter inom området från bland annat Boliden AB.

- Jag ser mycket fram emot att få vara en del av den här intressanta satsningen i Annehem och mot en notering på Stockholmsbörsen. Här finns en nystartsanda i kombination med en stark ledning och en solid ekonomisk grund, säger Adela Colakovic.

I uppdraget som koncernredovisningschef kommer Adela Colakovic att konsolidera ett stort antal dotterbolag till Annehem Fastigheter och ta fram rapporter till såväl ledning som styrelse. Hon får också arbetsledaransvar för Annehems bolags- och förvaltningsekonomer.

- Resan mot notering känns som ett väldigt roligt projekt, säger hon. Det finns vissa krav på ekonomifunktionen när man siktar på notering och det är en process som vi ska arbeta fram tillsammans. Jag tycker om att utforma effektiva arbetssätt och har erfarenhet av den här typen av utmaningar, däremot är fastighetsbolag en ny nisch för mig. Jag hoppas förstås lära mig mycket om området av alla kompetenta kollegor som jag inte hunnit träffa ännu.

Adela Colakovic är född i Bosnien, uppvuxen i Sverige och har sedan 2019 varit föräldraledig med sitt första barn. Hon är utbildad ekonomie kandidat.

- Jag har fått ett mycket gott intryck av Annehems ledning och jag är glad över förtroendet att få vara med i den här utvecklingsprocessen.

Jörgen Lundgren, VD på Annehem Fastigheter, är väldigt nöjd med rekryteringen av ny koncernredovisningschef.

- Att ha Adela Colakovic på plats innebär en viktig förstärkning av vårt lag, säger han. Hon har bred erfarenhet av ekonomi- och finansfrågor och starkt bidra till Annehems utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta vd Jörgen Lundgren: 076-843 05 08 eller mail: jorgen.lundgren@annehem.se

2021-10-28 08:00
Regulatorisk

Bra utveckling i underliggande affär och positiv omvärdering av fastighetsportföljen.

Under det tredje kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 29,7 procent jämfört med föregående kvartal. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 96,0 procent. Annehems solida balansräkning i kombination med långa avtal med starka hyresgäster innebär en bra plattform för pågående tillväxtresa. Hyresavtalen har en genomsnittlig längd på 5,8 år.

2021-07-22 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter fortsätter att växa och utvecklas i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Fortsatt stark utveckling av förvaltningsresultatet. Den ekonomiska uthyrningsgraden var oförändrad på 95 procent. Detta i kombination med långa avtal i genomsnitt på 5,4 år med starka hyresgäster innebär en styrka för Annehems verksamhet även i mer utmanande tider.

2021-06-17 14:41

Annehem friköper tomträtterna till Ultimes I, Ultimes II samt Ultimes Parking i Helsingfors för 9,2 miljoner euro. Tomträttsavgälden uppgår till 0,4 miljoner euro.

2021-05-19 18:40
Regulatorisk

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

2021-05-17 18:30
Regulatorisk

Annehem förvärvar fastigheten Almnäs 5:28 med ett åtagande av säljaren Peab att bebygga och på tillträdesdagen överlämna en färdigställd miljöcertifierad logistikbyggnad med PostNord som hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.

2021-05-05 15:30

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Jupiter 11 med nybyggda Peab Center Helsingborg från Peab. Fastigheten är belägen på Ängelholmsvägen i norra delen av Helsingborg

2021-04-28 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter har en fortsatt stabil utveckling. Under första kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 13 procent. Annehem står vidare starkt rustat för tillväxt med en belåningsgrad som uppgår till 33 procent i kombination med ej nyttjade kreditramar och god likviditet.

2021-04-16 08:00
Regulatorisk

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), org. nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Annehems årsstämma endast att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

2021-03-31 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheters årsredovisning 2020 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.annehem.se.

2021-03-04 15:31

Annehem Fastigheter har utsett Viveka Frankendal till COO. Frankendal ingår i koncernledningen och tillträdde sin tjänst den 1 mars 2021.

1
2
3
4