Extra bolagsstämma januari 2024

Extra bolagsstämma januari 2024

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, höll extra bolagsstämma den 17 januari 2024 kl. 11.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 10.30.

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär