Kontaktinfo

Almnäs 5:28

Förvaltare
Jörgen Vestberg
Telefon: 073-043 21 81
E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Carl Berner Torg

Förvaltare
Malling & Co Forvaltning AS
Dronning Mauds gate 15
Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo
+47 24 02 80 00
service@malling.no

Kamaxeln 2

Förvaltare
Johan Flodmark
Telefon: 072-219 01 13 
E-post: johan.flodmark@annehem.se

Ledvolten

Förvaltare
Jörgen Vestberg
Telefon: 073-043 21 81
E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Under uppbyggnad

Ljungbyhed Park

Förvaltare
Ricard Sjöbergh
Telefon: 072-533 56 13 
E-post: ricard.sjobergh@annehem.se
E-post, serviceanmälan: service@ljungbyhedpark.se

Partille Port

Förvaltare
Jörgen Vestberg
Telefon: 073-043 21 81
E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Peab Center i Helsingborg

Förvaltare
Gustav Eriksson
Telefon: 070-660 72 37
E-post: gustav.eriksson@annehem.se

Peab Center Malmö

Förvaltare
Jörgen Vestberg
Telefon: 073-043 21 81
E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Peab Center Solna

Förvaltare
Jörgen Vestberg
Telefon: 073-043 21 81
E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Sadelplatsen

Förvaltare
Jörgen Vestberg
Telefon: 073-043 21 81
E-post: jorgen.vestberg@annehem.se

Ultimes I&II

Förvaltare
Peter Lindeberg 
Telefon: +358 40 535 1939
E-post: peter.lindeberg@peab.fi

Valhall Park

Förvaltare
Johan Flodmark
Telefon: 072-219 01 13 
E-post: johan.flodmark@annehem.se
E-post, serviceanmälan: service@valhallpark.se

Vi vill göra rätt- med hjälp av vår visselblåsartjänst

Du har en viktig roll

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Du har en viktig roll för att vi skall lyckas.

Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Du rapporterar enkelt och tryggt här:
https://report.whistleb.com/annehem

Mer information om visselblåsartjänsten hittas på adressen ovan. Tjänsten drivs av en extern part, WhistleB Whistleblowing Centre.