Vår historia

Peab AB bildade 2020 bolaget Annehem Fastigheter AB som ett helägt bolag till Peab AB. Bakgrunden var att fastighetsbeståndet inom Peab AB över tid kommit att bli allt större vilket medförde att Peab, som i grund och botten är ett byggföretag, valde att överföra beståndet av fastigheter till en egen organisation.

Annehems fastighetsbestånd består av moderna fastigheter med hög kvalitet och en tydlig miljöprofil. Över 80 procent av fastigheterna är uppförda de senaste fem åren. 

Portföljen består av flera olika sorters fastigheter och befinner sig på olika marknader inom Sverige och i Norden.

Vi inom Annehem Fastigheter AB ser det som vårt huvudfokus att utveckla och förvalta våra fastigheter på ett optimalt sätt. Genom detta arbetssätt ökar vi värdet i fastigheterna samtidigt som vi stärker kundnöjdheten.