Vår historia

Peab AB bildade 2020 bolaget Annehem Fastigheter AB som ett helägt bolag till Peab AB. Bakgrunden var att fastighetsbeståndet inom Peab AB över tid kommit att bli allt större vilket medförde att Peab, som i grund och botten är ett byggföretag, valde att överföra beståndet av fastigheter till en egen organisation. Peab höll den 12 november 2020 en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Den 11 december 2020 skedde utdelningen och Annehem Fastigheter blev ett självständigt bolag samtidigt som B-aktierna noterades på Nasdaq Stockholm med kortnamn ANNE B.

Annehems fastighetsbestånd består av moderna fastigheter med hög kvalitet och en tydlig miljöprofil. Över 80 procent av fastigheterna är uppförda de senaste fem åren.

Portföljen består av flera olika sorters fastigheter och befinner sig på olika marknader inom Sverige och i Norden.

Vi inom Annehem Fastigheter AB ser det som vårt huvudfokus att utveckla och förvalta våra fastigheter på ett optimalt sätt. Genom detta arbetssätt ökar vi värdet i fastigheterna samtidigt som vi stärker kundnöjdheten.