Styrelse

Göran Grosskopf

Styrelseordförande

Född 1945.

Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c. 

Styrelseordförande i Peab AB, BrainHeart Energy AB, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond, Forget Foundation, Stefan Paulsson Invest AB och Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Styrelseledamot i Maven Wireless AB, ColoPlus AB, Permak AB, Ekhaga Utveckling AB, Stichting Polar Light, Medicon Village
Fastighets AB och Mats Paulssons Stiftelse.

Tidigare professor i skatterätt, arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group och styrelseordförande i Ingka Holding BV.

Jesper Göransson

Styrelseledamot

Född 1971.

Ekon mag.

 VD och koncernchef i Peab AB.

Styrelseledamot Fastighets AB Centur.

Pia Andersson

Styrelseledamot

Född 1961.

Civ ing Väg och Vatten LTH.

VD Varvsstaden AB.

Styrelseledamot Medicon Village Fastighets AB

Anders Hylén

Styrelseledamot

Född 1963.

Civ ing Väg och Vatten LTH.

Styrelseordförande i Ängelholms Flygplats AB.
Styrelseledamot i Hälsostaden Ängelholm AB, Tornet Bostadsproduktion AB, Dockan Exploatering AB.

Tidigare Bostadsutvecklingschef, Peab Bostad.