26 november, 2020

Utdelning och notering av Annehem Fastigheter

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Annehem Fastigheter AB (publ) ("Annehem Fastigheter" eller "Bolaget") uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet uppfylls.

"En notering av Annehem Fastigheters B-aktier är det första viktiga steget i vår tillväxtresa. Vi ser fram emot att agera som ett självständigt bolag och fortsätta Annehem Fastigheters utveckling med moderna och flexibla fastigheter i tillväxtorter."

- Jörgen Lundgren, Vd Annehem Fastigheter

Första dag för handel i B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 11 december 2020. Upptagande till handel sker under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en ansökan om upptagande till handel och att spridningskravet uppfylls. Ett prospekt för upptagande av B-aktierna i Annehem Fastigheter till handel på Nasdaq Stockholm beräknas att publiceras den 2 december 2020.

Peabs styrelse har enligt extra bolagsstämmans bemyndigande fastställt avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter till den 9 december 2020. Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter blir den 7 december 2020. Från och med den 8 december 2020 kommer Peabs aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Peab på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Annehem Fastigheter.

Tidplan för utdelning och notering av Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm:

2 december 2020: Prospektet publiceras
3 december 2020: Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webbcast)
7 december 2020: Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter
8 december 2020: Peabaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter
9 december 2020: Avstämningsdag för utdelning av aktier i Annehem Fastigheter
11 december 2020: Beräknad första dag för handel i Annehem Fastigheters B-aktier

Peab höll den 12 november en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ludvig Gauffin

Investor Relations Manager
ludvig.gauffin@annehem.se
Tel: +46 76 109 05 57

Fler nyheter