Pressmeddelanden

PADELHALL FÅR EFTERLÄNGTAD UTBYGGNAD

Sporten padel blir allt mer populär och behovet efter nya banor är stort. I Ängelholm ser Annehem till att sex banor snart blir tolv.

- Det är mindre än ett år sedan vi kompletterade våra två utomhusbanor med fyra inomhusbanor. Det blev succé direkt. Redan ett halvår senare berättade padelklubben för oss att det fanns ytterligare behov. Nu bygger vi ut rejält, säger Gustav Eriksson som är förvaltningsschef på Annehem.

Annehem bygger sex nya inomhusbanor vilket ger Ängelholm Padelklubb tio inomhusbanor totalt. Dessutom finns de två utomhusbanorna från starten kvar.

- De var på sin tid bland de första banorna i Sverige så det finns padeltraditioner här i Ängelholm, säger Gustav Eriksson.  

Ängelholm Padelklubb har varit hyresgäster sedan 2014. När inomhushallen började byggas var målet att skapa Sveriges bästa padelhall. Stor vikt lades vid miljön och bland annat är hela innertaket ljudisolerat. Det har också varit viktigt med stora ytor och bra takhöjd.

Isak Arvidsson är driftsansvarig på Ängelholm Padelklubb och vet vad som kännetecknar en bra padelhall.

- Takhöjden ska vara minst nio meter och våra banor har elva. Det ska även vara bra belysning och gott om utrymme mellan banorna. Det är också viktigt att väggarna är välputsade så att bollen studsar bra och inte glider, säger han.

Ängelholm Padelklubb har i nuläget drygt 350 betalande medlemmar och sporten växer snabbt i hela Sverige.
- Padel är lätt att lära sig och utvecklingskurvan går spikrakt uppåt för nya spelare. Eftersom man är fyra spelare så är det en väldigt social sport, så det är otroligt roligt att vi kan bygga ut hallen ordentligt, säger Isak Arvidsson som spelat padel regelbundet i cirka tre år.

Det nya bygget, som även inkluderar samkvämsytor och läktare, kommer att stå klart någon gång under 2020. Om behovet finns kan det dessutom bli ännu fler banor i framtiden.

- Vi hoppas att Ängelholm blir lite av Sveriges Padelmecka, säger Gustav Eriksson som själv spelar.

- Det är fantastiskt roligt. Man blir glad av padel!

För ytterligare information, vänligen kontakta Gustav Eriksson, förvaltningschef

E-post: gustav.eriksson@annehem.se Telefon: 070-660 72 37

2021-07-22 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter fortsätter att växa och utvecklas i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Fortsatt stark utveckling av förvaltningsresultatet. Den ekonomiska uthyrningsgraden var oförändrad på 95 procent. Detta i kombination med långa avtal i genomsnitt på 5,4 år med starka hyresgäster innebär en styrka för Annehems verksamhet även i mer utmanande tider.

2021-06-17 14:41

Annehem friköper tomträtterna till Ultimes I, Ultimes II samt Ultimes Parking i Helsingfors för 9,2 miljoner euro. Tomträttsavgälden uppgår till 0,4 miljoner euro.

2021-05-19 18:40
Regulatorisk

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

2021-05-17 18:30
Regulatorisk

Annehem förvärvar fastigheten Almnäs 5:28 med ett åtagande av säljaren Peab att bebygga och på tillträdesdagen överlämna en färdigställd miljöcertifierad logistikbyggnad med PostNord som hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.

2021-05-05 15:30

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Jupiter 11 med nybyggda Peab Center Helsingborg från Peab. Fastigheten är belägen på Ängelholmsvägen i norra delen av Helsingborg

2021-04-28 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter har en fortsatt stabil utveckling. Under första kvartalet ökade förvaltningsresultatet med 13 procent. Annehem står vidare starkt rustat för tillväxt med en belåningsgrad som uppgår till 33 procent i kombination med ej nyttjade kreditramar och god likviditet.

2021-04-16 08:00
Regulatorisk

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), org. nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Annehems årsstämma endast att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

2021-03-31 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheters årsredovisning 2020 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.annehem.se.

2021-03-04 15:31

Annehem Fastigheter har utsett Viveka Frankendal till COO. Frankendal ingår i koncernledningen och tillträdde sin tjänst den 1 mars 2021.

2021-02-25 08:00
Regulatorisk

Under 2020 skapades Annehem Fastigheter AB (publ) som en separat fastighetskoncern inom Peab. Den 11 december 2020 skedde utdelningen till Peabs aktieägare och Annehem Fastigheter AB blev ett självständigt bolag som noterades på Nasdaq Stockholm.

1
2
3
4