Pressmeddelanden

Inbjudan till Annehem Fastigheters presentation av bokslutskommunikén för perioden januari - december 2022

Torsdagen den 23 februari offentliggör Annehem Fastigheter AB (publ) bokslutskommunikén för 2022. Annehem bjuder in investerare, analytiker och media till en direktsänd konferens (på Teams) samma dag klockan 11:00 (CET).

Annehems VD, Monica Fallenius kommer tillsammans med Bolagets CFO, Jan Egenäs, redogöra för bokslutskommunikén 2022. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams.

Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till ir@annehem.se 

Datum: 23 februari

Tid: Direktsänd konferens på Teams 11:00 (CET)

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://events.teams.microsoft.com/event/ecf970e1-d0aa-4024-8531-5cbabf87d0fd@e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Bokslutskommuniké 2022 samt presentation kommer att publiceras på Annehems hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius VD
monica.fallenius@annehem.se 
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se