Fördelning av anskaffningsutgift

Utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter har skett i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer vid utdelningen. Enligt de så kallade Lex Asea-reglerna får aktieägarna i Peab, som är berättigade att delta i utdelningen, omkostnadsbeloppet för sina aktier i Peab fördelat mellan dessa aktier och mottagna aktier i Annehem Fastigheter. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Peab som uppkommer till följd av utdelningen av aktierna i Bolaget. Peab har ansökt om ett allmänt råd från Skatteverket avseende hur omkostnadsbeloppet ska fördelas.

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2020 av aktier i Annehem Fastigheter AB