Aktien och ägare

Annehem Fastigheters B-aktier är sedan den 11 december 2020 noterade på Nasdaq Stockholm med kortnamn ANNE B.

Annehem Fastigheter AB (publ) har upprättade ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Prospekt

Aktien

ISIN: SE0015221684
Kortnamn: ANNE B


Ägare

De tio största aktieägarna per 2020-12-31. 

Ägare Antal aktier  Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 12 324 067 20,9% 48,3%
Familjen Paulsson  2 394 105 4,1% 7,7%
Volito AB 4 718 928 8,0% 6,1%
Peabs Vinstandelsstiftelse  2 403 800 4,1% 2,0%
Strandblocket Holding AB  208 432 0,4% 1,6%
UBS Switzerland AG 260 825 0,4% 1,4%
Familjen Kamprads Stiftelse 1 720 000 2,9% 1,4%
Carnegie Spin-off 1 500 000 2,5% 1,2%
Handelsbanken  1 300 000  2,2% 1,1%
CBNY-Norges Bank  1 092 860 1,9% 0,9%
Summa 10 största ägare 27 923 017 47,3% 71,8%
Övriga ägare 31 069 531 52,7% 28,2%
Totalt  58 992 548 100,0% 100,0%