Aktien och ägare

Annehem Fastigheters B-aktier är sedan den 11 december 2020 noterade på Nasdaq Stockholm med kortnamn ANNE B.

Annehem Fastigheter AB (publ) har upprättade ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Prospekt

Aktien

ISIN: SE0015221684
Kortnamn: ANNE B


Ägare

De tio största aktieägarna per 2021-06-30.

Ägare Antal aktier  Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 12 324 067 20,9 48,3
Familjen Paulsson 2 394 105 4,1 7,7
Volito AB 4 800 000 8,1 6,2
Peabs Vinstandelsstiftelse 2 403 800 4,1 2,0
Strandblocket Holding AB 208 432 0,4 1,6
UBS Switzerland AG 260 225 0,4 1,4
Familjen Kamprads Stiftelse 1 720 000 2,9 1,4
Carnegie Spin-off 1 500 000 2,5 1,2
Handelsbanken 1 154 428 2,3 1,1
Fredrik Paulsson 240 151 0,4 0,9
Summa 10 största ägare 27 005 208 46,1% 71,9%
Övriga ägare 31 987 340 53,9% 28,1%
Totalt  58 992 548 100,0% 100,0%