Aktien och ägare

Annehem Fastigheters B-aktier är sedan den 11 december 2020 noterade på Nasdaq Stockholm med kortnamn ANNE B.

Annehem Fastigheter AB (publ) har upprättade ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Prospekt

Aktien

ISIN: SE0015221684
Kortnamn: ANNE B


Ägare

De tio största aktieägarna per 2021-03-31.

Ägare Antal aktier  Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 11 714 067 19,9% 47,8%
Familjen Paulsson  2 394 105 4,1% 7,7%
Volito AB 4 800 000 8,14% 6,21%
Peabs Vinstandelsstiftelse  2 403 800 4,1% 2,0%
Strandblocket Holding AB  208 432 0,4% 1,6%
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 260 225 0,4% 1,4%
Familjen Kamprads Stiftelse 1 720 000 2,9% 1,4%
Carnegie Spin-off 1 500 000 2,5% 1,2%
Olof Andersson Förvaltnings 1 354 428  2,3% 1,1%
Fredrik Paulsson 240 151 0,4% 0,9%
Summa 10 största ägare 26 595 208 45,1% 71,4%
Övriga ägare 32 397 340 54,9% 28,6%
Totalt  58 992 548 100,0% 100,0%